Soi cầu cao cấp
Uy Tín - Chính Xác - Chất Lượng

Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

Soi Cầu Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt Miền Bắc


3.74K

Soi Cầu Đầu Đuôi Giải Đặc Biệt Miền Bắc Hôm Nay

Nhận Số Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => 500k ( 500.000 VND )
Thẻ Cào : ViettelVinaMobi
Liên Hệ Zalo : 0382.754.303

Nạp Thẻ Tại Đây

SOI CẦU NHẬN DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

Ngày 02/03/2021 : Dàn đề : Kết Quả
01/03/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 7=>đuôi 7
28/02/2021: ĐẦU 4 ĐUÔI 5=>truot
27/02/2021: ĐẦU 8 ĐUÔI 3=>đuôi 3
26/02/2021: ĐẦU 2 ĐUÔI 0=>đuôi 0
25/02/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 9=>truot
24/02/2021: ĐẦU 8 ĐUÔI 5=>ăn đuôi 5
23/02/2021: ĐẦU 1 ĐUÔI 4=>ăn đầu 1
22/02/2021: ĐẦU4 ĐUÔI 8=>ăn đuoi 8
21/02/2021: ĐẦU7 ĐUÔI 2=>truot
20/02/2021: ĐẦU4 ĐUÔI 0=>ăn đuoi 0
19/02/2021: ĐẦU3 ĐUÔI 3=>ăn đuôi 3
18/02/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 4=>truot
17/02/2021: ĐẦU 7 ĐUÔI 6=>ăn đầu 7
16/02/2021: ĐẦU 7 ĐUÔI 3=>ăn đuôi 3
15/02/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 6=>ăn đuôi 6
28-14/02/2021: nghi tet=>nghi tet
27/01/2021: ĐẦU5 ĐUÔI 5=>ăn đầu 5
26/01/2021: ĐẦU1 ĐUÔI 9=>ăn đuoi 9
22/01/2021: ĐẦU4 ĐUÔI 7=>truot
21/01/2021: ĐẦU1 ĐUÔI 2=>truot
20/01/2021: ĐẦU4 ĐUÔI 0=>ăn đầu 4
19/01/2021: ĐẦU3 ĐUÔI 7=>ăn đuôi 7
18/01/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 4=>truot
17/01/2021: ĐẦU 9 ĐUÔI 1=>ăn đầu 9
16/01/2021: ĐẦU 7 ĐUÔI 6=>ăn đuôi 6
15/01/2021: ĐẦU 9 ĐUÔI 5=>ăn đuôi 5
14/01/2021: ĐẦU 8 ĐUÔI 3=>truot
13/01/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 9=>ăn đầu 6 đuôi  9
12/01/2021: ĐẦU 1 ĐUÔI 2=>ăn đuôi 2
11/01/2021: ĐẦU 5 ĐUÔI 8=>truot
10/01/2021: ĐẦU 4 ĐUÔI 7=>ăn đầu 7
09/01/2021: ĐẦU 0 ĐUÔI 8=>truot
08/01/2021: ĐẦU 2 ĐUÔI 9=>ăn đầu 2
06/01/2021: ĐẦU 0 ĐUÔI 0=>ăn đầu 0
05/01/2021: ĐẦU 6 ĐUÔI 7=>truot
04/01/2021: ĐẦU 0 ĐUÔI 8=>ăn đuôi 8
03/01/2021: ĐẦU 7 ĐUÔI 6=>truot
02/01/2021: ĐẦU 3 ĐUÔI 7=>truot
01/01/2021: ĐẦU 2 ĐUÔI 1=>truot
31/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 9=>truot
30/12/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 9=>truot
29/12/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 1=>ăn đuôi 1
28/12/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 9=>truot
27/12/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 1=>ăn đuôi 1
26/12/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 4=>ăn đầu 8
25/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 8=>truot
24/12/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 5=>truot
23/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 2=>truot
22/12/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 9=>truot
21/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 4=>truot
17/12/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 0=>ăn đuôi 0
16/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 5=>ăn đầu 6
15/12/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 7=>truot
14/12/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 6=>ăn  đuôi 6
13/12/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 8=>ăn đâu 2 đuôi 8
12/12/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 5=>truot
11/12/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 8=>truot
10/12/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 9=>truot
09/12/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 1=>ăn đuôi 1
08/12/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 7=>truot
07/12/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 8=>ăn đầu 2
06/12/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 5=>ăn đầu 5
05/12/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 9=>truot
04/12/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 9=>ăn đuôi 9
03/12/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 7=>truot
02/12/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 9=>ăn đầu 1
01/12/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 7=>ăn đuôi 7
30/11/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 3=>truot
29/11/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 9=>ăn đuôi 9
28/11/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 4=>ăn đuôi 4
27/11/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 9=>truot
26/11/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 1=>ăn đầu 7  đuôi 1
25/11/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 9=>ăn đầu 3
24/11/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 0=>truot
23/11/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 3=>ăn đuôi 3
22/11/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 9=>truot
21/11/2020: ĐẦU 4  ĐUÔI 6=>truot
20/11/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 0=>ăn đuôi 0
19/11/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 6=>ăn đâu 1
18/11/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 6=>truot
17/11/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 3=>ăn đuôi 3
16/11/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 5=>ăn đầu 3
15/11/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 7=>truot
14/11/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 6=>ăn đuôi 6
13/11/2020: ĐẦU9 ĐUÔI 8=>truot
12/11/2020: ĐẦU1 ĐUÔI 8 =>ăn đâu 1
11/11/2020: ĐẦU3 ĐUÔI 1 =>truot
10/11/2020: ĐẦU0 ĐUÔI 4 =>ăn đuôi4
09/11/2020: ĐẦU7 ĐUÔI 4 =>truot
07/11/2020: ĐẦU8 ĐUÔI 6 =>truot
06/11/2020: ĐẦU7 ĐUÔI 2 =>ăn đâu 7
05/11/2020: ĐẦU5 ĐUÔI 5 =>ăn đuôi 5
04/11/2020: ĐẦU6 ĐUÔI 4 =>truot
03/11/2020: ĐẦU3 ĐUÔI 8 =>ăn đuôi 8
02/11/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 4 =>truot
01/11/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 9 =>ăn đuôi 9
31/10/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 6 =>ăn đầu 1
30/10/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 7 =>ăn đầu 8
29/10/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 6 =>ăn đuôi 6
28/10/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 0 =>truot
27/10/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 9 =>truot
26/10/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 6 =>ăn đuôi 6
25/10/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 8 =>ăn đầu 3
24/10/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 6 => truot
23/10/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 3 => truot
22/10/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 4 => truot
21/10/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 3 => ăn đuôi 3
20/10/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 7 => ăn đuôi 7
19/10/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 2 => ăn đầu  2
18/10/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 2 => truot
17/10/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 7 => truot
16/10/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 8 => ăn đuôi 8
15/10/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 0 => ăn đầu  2
14/10/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 4 => truot
13/10/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 7 => truot
12/10/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 2 => truot
11/10/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 7 => truot
10/10/2020: ĐẦU  5 ĐUÔI 9 => truot
09/10/2020: ĐẦU  7 ĐUÔI 8 => truot
07/10/2020: ĐẦU  5 ĐUÔI 4 => truot
06/10/2020: ĐẦU  7 ĐUÔI 5 => ăn đuôi 5
05/10/2020: ĐẦU  2 ĐUÔI 1 => ăn đâu 2
04/10/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 8 => truot
03/10/2020: ĐẦU  6 ĐUÔI 3 => truot
02/10/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 8 => ăn đâu 0
01/10/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 2 => ăn đâu 1
30/09/2020: ĐẦU  9 ĐUÔI 8 => ăn đuôi 8
29/09/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 1 => truot
28/09/2020: ĐẦU  3 ĐUÔI 3 => ăn đầu 3
27/09/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 4 => ăn đầu 4
26/09/2020: ĐẦU  9 ĐUÔI 4 => truot
25/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 1 => truot
24/09/2020: ĐẦU  8 ĐUÔI 0 => ăn đầu 8
23/09/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 1 => ăn đuôi 1
22/09/2020: ĐẦU  6 ĐUÔI 6 => ăn đuôi 6
21/09/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 7 => truot
20/09/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 4 => ăn đầu 4
19/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 4 => ăn đầu 0 đuôi 4
18/09/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 4 => truot
17/09/2020: ĐẦU  5 ĐUÔI 3 => truot
16/09/2020: ĐẦU  2 ĐUÔI 9 => truot
15/09/2020: ĐẦU  6 ĐUÔI 7 => truot
10/09/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 0 => ăn đuôi  0
09/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 9 => ăn đầu 0
08/09/2020: ĐẦU  2 ĐUÔI 1 => ăn đầu 2
07/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 9 => truot
06/09/2020: ĐẦU  3 ĐUÔI 6 => truot
05/09/2020: ĐẦU  5 ĐUÔI 5 => ăn đuôi 5
04/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 0 => ăn đuôi 0
03/09/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 9 => truot
02/09/2020: ĐẦU  2 ĐUÔI 8 => ăn đuôi 8
01/09/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 7 => truot
31/08/2020: ĐẦU  5 ĐUÔI 5 => ăn  đầu 5
30/08/2020: ĐẦU  3 ĐUÔI 0 => truot
29/08/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 5 => ăn đuôi 5
28/08/2020: ĐẦU  3 ĐUÔI 4 => truot
27/08/2020: ĐẦU  6 ĐUÔI 7 => truot
26/08/2020: ĐẦU  2 ĐUÔI 2 => ăn đuôi 2
25/08/2020: ĐẦU  8 ĐUÔI 9 => ăn đuôi 9
24/08/2020: ĐẦU  6 ĐUÔI 4 => truot
23/08/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 1 => ăn đuôi 1
22/08/2020: ĐẦU  7 ĐUÔI 5 => ăn đuôi 5
21/08/2020: ĐẦU  4 ĐUÔI 3 => truot
20/08/2020: ĐẦU  8 ĐUÔI 5 => ăn đầu 8
19/08/2020: ĐẦU  1 ĐUÔI 1 => ăn đuôi 1
18/08/2020: ĐẦU  3 ĐUÔI 0 => ăn đầu 3
17/08/2020: ĐẦU  1ĐUÔI 1 => truot
16/08/2020: ĐẦU  8 ĐUÔI 6 => truot
15/08/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 0 => ăn đuôi 0
14/08/2020: ĐẦU  0 ĐUÔI 7 => truot
13/08/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 1 => truot
09/08/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 0 => ăn đầu 3
08/08/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 8 => ăn đuôi 8
07/08/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 4 => ăn đuôi 4
06/08/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 2 => truot
05/08/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 9 => truot
04/08/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 5 => truot
03/08/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 0 => ăn đầu 3
02/08/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 8 => truot
01/08/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 1 => ăn đầu 1
31/07/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 2 => ăn đuôi 2
30/07/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 1 => ăn đầu 6
29/07/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 1 => truot
28/07/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 8 => ăn  đầu 8
27/07/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 1 => ăn  đuôi
26/07/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 5 => ăn  đầu 5
25/07/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 7 => ăn  đầu 0
24/07/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 3 => truot
23/07/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 6 => ăn  đầu 9
22/07/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 2 => ăn  đuôi 2
21/07/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 8 => ăn  đuôi 8
20/07/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 2=> truot
19/07/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 4 => ăn  đuôi 4
18/07/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 7 => ăn  đầu 8
16/07/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 1 => ăn đầu 1 đuôi 1
15/07/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 2 => ăn đuôi 2
14/07/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 8 => truot
13/07/2020: ĐẦU 0 ĐUÔI 0 => ăn đầu 0
12/07/2020: ĐẦU 9 ĐUÔI 3 => ăn đầu 9
11/07/2020: ĐẦU 6 ĐUÔI 6 => ăn đuôi `6
10/07/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 6 => truot
09/07/2020: ĐẦU 1 ĐUÔI 1 => ăn đuôi `1
08/07/2020: ĐẦU 8  ĐUÔI 3 => ăn đầu 8 đuôi 3
07/07/2020: ĐẦU 6  ĐUÔI 4 => ăn đầu 6
06/07/2020: ĐẦU 0  ĐUÔI 8 => truot
05/07/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 9 => ĂN ĐẦU 7

04/07/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 5 => ĂN ĐUÔI 5

03/07/2020: ĐẦU 7 ĐUÔI 7 => ĂN ĐUÔI 7
02/07/2020: ĐẦU 3 ĐUÔI 9 => ĂN ĐUÔI 9
01/07/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 6 => TRƯỢT
30/06/2020: ĐẦU 8 ĐUÔI 8 => TRƯỢT
29/06/2020: ĐẦU 2 ĐUÔI 2 => ĂN ĐẦU 2
28/06/2020: ĐẦU 5 ĐUÔI 5 => ĂN ĐẦU 5
27/06/2020: ĐẦU 4 ĐUÔI 7 => TRƯỢT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ Khóa:
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Cùng chuyên mục
Lô chuẩn nhất Soi Cầu Bạch Thủ Lô Siêu Víp
Lô chuẩn nhất Soi Cầu Lô Xiên 2 Miền Bắc Chính Xác Nhất
Lô chuẩn nhất Soi Cầu Lô Xiên 3 Miền Bắc Siêu Víp
Lô chuẩn nhất Nhận Ngay Dàn Đề 36 Số Chính Xác Hôm Nay